Support Us Contact Us Sponsor
January February March April May June July August September October November December

खंडोबा मार्तंडा की आरती, Khandoba Martanda Aarti

khandoba martanda aarti

खंडोबा मार्तंडा की आरती

जय देवा मार्तंडा। हाती घेउनिया खंडा॥
मारिले दुष्ट दैत्य। उडे त्रैलोकी झेंडा॥

मातले पृथ्वीवरि। आणि मल्ल दैत्य दोनी॥
टाकिले ऋषीयाग। यज्ञकुंड विध्वंसुनी॥
म्हणुनीया अवतरले। गौरीहर शूळपाणी॥

जय देवा मार्तंडा...॥

साठ कोटी गण सवें। घेउनियां दैत्यावरी॥
जाऊनियां युद्ध केलें। रण तुंबल भारी॥
शिवचक्र दैत्यचक्र। युद्ध होय बरोबरी॥

जय देवा मार्तंडा...॥

त्रिशुळपाणी तप्त। थोर झाले क्रोधामुळें॥
मारिले खङ्‌ग जेव्हां। दैत्याचे कंठनाळीं॥
वरदान मागताती। प्राण अंताचे वेळी॥

जय देवा मार्तंडा...॥

मल्ल म्हणे कर्पूरगौरा। हर हर महादेवा मल्हारी जनमुखिं॥
ऎसा उच्चार व्हावा। उद्धरिले असुरातें।
म्हणुनीं मल्लारी नांवा।

जय देवा मार्तंडा...॥

चंपाषष्ठीचे दिवशी। ऎसा अवतार झाला॥
आनंदले सुरवर। म्हणुनी येळकोट बोला॥
चरणी तुझे लीन नामा॥ देवा सांभाळी त्याला॥

जय देवा मार्तंडा...॥

Most Popular

Made with in India.
Thank you for Using Festivals Date Time Website.