Support Us Contact Us Sponsor
January February March April May June July August September October November December

भगीरथ नन्दिनि गंगा माता की आरती, Bhagirath Nandini Ganga Aarti in Hindi

bhagirath nandini ganga aarti in hindi

श्री भगीरथ नन्दिनि गंगा माता की आरती

जय जय भगीरथ नन्दिनि, मुनि-चय चकोर-चन्दनि,
नर-नाग-बिबुधबंदिनि, जय जहनु बालिका।

बिस्नु-पद-सरोजजासि, ईस-सीसपर बिभासि,
त्रिपथगासि, पुन्यरसि, पाप-छालिका।।

बिमल बिपुल बहसि बारि, सीतल त्रयताप-हारि,
भँवर बर, बिभंगतर तरंग-पालिका।

पुरजन पूजोपहार-सोभित ससि-धवल धार,
भंजन भव-भार, भक्ति-कल्प-थालिका।।

निज तट बासी बिहंग, जल-थल-चर-पसु-पतंग,
कीट, जटिल तापस, सब सरिस पालिका।

तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुबंस-बीर,
बिचरत मति देहि मोह-महिष-कालिका।।

Most Popular

Made with in India.
Thank you for Using Festivals Date Time Website.