Festivals Date and Time, Hindu Calendar and Online Panchang

Online Panchang and Hindu Calendar, Bengali Calendar, Pooja Dates, Festivals Information.

Tuesday, June 14, 2016

Saraswati Puspanjali Mantra, Saraswati Pranam Mantra, Saraswati Puja Mantra in Bengali

Here we provide Saraswati Puspanjali Mantra, Saraswati Pranam Mantra, Saraswati Puja Mantra in Bengali.
Saraswati Puspanjali mantra in Bengali
Saraswati Puspanjali Mantra 
Puspanjali Mantra
Om Bhadro Kallyoi Namo Nityang
Saraswatyoi Namo Namah
Veda Vedanta Vedanga
Bidyasthanebhaya
Ebacho Esso Swachandana
Billyopatro Pushpanjali
Om Oing Shree Shree Saraswatoyi Namoh
Saraswati Pranam Mantra in Bengali
Saraswati Pranam Mantra 
Pranam Mantra.
Om Jay Jay Debi Characharo Sare
Kuchojugo Shobhito Mukta Hare
Veena Ranjito Pustaka Haste
Bhagobati Bharati Debi Namohstute
Om Saraswati Maha Bhage
Vidya Kamolo Lochone
Biswarupe Bishalakshi
Vidyang Dehi Namohastute